فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی پلتفرم‌های پرداخت

فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی پلتفرم‌های پرداخت

پلتفرم‌های پرداخت یکی از بزرگترین حوزه‌های فین‌تک را تشکیل می‌دهند. مطابق با گزارشی که Accenture منتشر کرده است، سه نیروی ساختارشکن در این حوزه که از یک سو باعث تغییر و از سوی دیگر باعث ایجاد فرصت‌هایی برای رشد می‌شود، معرفی شده‌اند. این نیروها شامل راه‌اندازی ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی (CBDC)، تغییر رفتارها و انتظارات مشتریان (عمدتا به دلیل همه‌گیری جهانی کرونا) و پذیرش و انطباق با فناوری‌های جدید همانند هوش‌مصنوعی و محاسبات ابری می‌باشد.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: