پرتفوی عصر امین 


آشنایی با تعدادی از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای برجسته‌ای که عصر امین کارآفرین روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است.

پرتفوی عصر امین


آشنایی با تعدادی از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای برجسته‌ای که عصر امین کارآفرین روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است.

مدیریت ثروت ستارگان

شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان

راهبرد هوشمند ثروت ستارگان، یک شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه‌ی فناوری‌های مالی و فناوری اطلاعات است.

مدیرعامل: حمید نصیری

کیان افق هیربد (آیتول)

شرکت کیان افق هیربد


شرکت کیان افق هیربد (آیتول) یک استارت‌آپ فعال در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات یکپارچه‌ی خودرو است.

مدیرعامل: سعید حاج‌هاشمی

کارن کراد

سامانه‌ی تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن

کارن کراد کارگزار رسمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

مدیرعامل: علی عمیدی

فون پی

راهکارهای همراه سارینا


راهکارهای همراه سارینا (فون‌پی) استارت‌آپ فعال در حوزه‌ی خدمات پرداخت‌یاری و سایر خدمات مالی است.

مدیرعامل: پویا سیفی