هویت شرکت
عصر امین کارآفرین


هویت برند عصر امین کارآفرین به عنوان پشتوانه و تکیه‌گاهی امین برای کسب‌کارهای فناورانه‌ی حوزه‌ی مالی و سرآغاز گام نهادن در مسیری درست تعریف شده است.

هویت شرکت
عصر امین کارآفرین


هویت برند عصر امین کارآفرین به عنوان پشتوانه و تکیه‌گاهی امین برای کسب‌کارهای فناورانه‌ی حوزه‌ی مالی و سرآغاز گام نهادن در مسیری درست تعریف شده است.

برند هویتی زنده و گویای کارکردها، اهداف و ارزش‌های یک کسب‌وکار است؛ لذا توجه به جزییات و زوایای مختلف کسب‌وکاری، زمانه، محیط و ذائقه‌ی کاربران رکنی استراتژیک در طراحی برند محسوب می‌شود. 

هویت عصر امین کارآفرین با راهبری و مشورت گروه مالی کارآفرین و تعریف رویکردهای متناسب با علم روز برندینگ و بهره‌گیری از نظر صاحب‌نظران این حوزه طراحی و تدوین شده است.

مرد بندباز شرکت عصر امین کارآفرین / فناوری های مالی فین تک

کلیت هویت برند
عصر امین کارآفرین

در طراحی لوگوی شرکت عصر امین کارآفرین اشکال منفرد با کنار هم قرار گرفتن، کلیتی جدید را خلق کرده‌اند که از یک سو نشان‌دهنده‌ی هم‌سویی با ارزش‌های فراگیر و هم‌گرایی با زیست‌بوم گروه مالی کارآفرین بوده و از سویی دیگر بیان‌گر روح یگانه و ارزش‌های سازمانی منحصر به فرد خود است. 

کلیت لوگو این برند تداعی‌کننده‌ی نشان‌گری است که سمت‌وسوی حرکت را نشان می‌دهد و با نگاهی موشکافانه دربرگیرنده‌ی نقطه‌ی شروع و تکیه‌گاه، مسیر و نقطه‌ی خلف ارزش است.

برند عصر امین کارآفرین
آغاز حرکت

عصر امین کارآفرین آغازگر گام نهادن در مسیری درست است. حرکت از این‌جا شروع می‌شود. عصر امین کارآفرین پشتوانه و تکیه‌گاهی امین برای کسب‌وکارهای فناورانه به حساب می‌آید.

برند عصر امین کارآفرین
مسیر حرکت

پس از حرکت از نقطه‌ی آغازین، گام در مسیری گذاشته می‌شود که حرکت آن به سمت راست است که نمادی از صحت عمل و درستی است. پشت این حرکت به عصر امین کارآفرین گرم خواهد بود.

برند عصر امین کارآفرین
خلق ارزش

در شرکت عصر امین کارآفرین، هدف خلق ارزش است؛ پس عجیب نیست که در پایان این مسیر به الماسی درخشان، چندوجهی و تراش‌خورده برسیم و که در عالم گوهرشناسی نمادی است از غایت ارزش‌مند بودن و گران‌بهایی. از سویی دیگر خود این نگین ارزش‌مند به مسیرهایی جدید اشاره می‌کند که به معنای ادامه‌دار بود راه است. چندوجهی بودن نگین خود می‌تواند نمادی باشد از نگرش چندبعدی عصر امین کارآفرین به زیست‌بوم کسب‌وکاری و خلق فرصت‌ها و ارزش‌های جدید.

رنگ در هویت برند

استفاده از طیف سبز روشن به عنوان رنگ اصلی در هویت برند عصر امین کارآفرین، نمایان‌گر حرکت همیشگی و پویایی در لحظه و آفرینش و بالندگی این شرکت است. ما به دنبال زندگی و خلق فرصت‌ها و ارزش‌های جدید در زیست‌بوم کارآفرینی کشور هستیم و به همین دلیل رنگی را در طراحی برند خود برگزیدیم که زایندگی و آفرینش را تداعی کند و نمادی از نو شدن باشد.

قلم کارآفرین

همان‌طور که لوگو، رنگ و عوامل بصری دیگر از پایه‌های بنیادین هویت سازمانی هستند؛ عناصر نوشتاری و تایپوگرافی مناسب نیز از اهمیت ویژه‌ای در کنار تصویر برخوردار هستند.
استفاده‌ی مداوم و همیشگی یک فونت مشخص برای یک برند، وحدت بصری آن را گسترش می‌دهد و این اتحاد، حس اعتماد را در مخاطب ایجاد می‌کند. طراحی قلم کارآفرین که مالکیت آن مختص بانک کارآفرین است، جزء مهمی از هویت بصری شرکت‌های گروه مالی کارآفرین است. 

برند عصر امین کارآفرین