درباره‌ی عصر امین کارآفرین

سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین در
کسب‌وکارهای فناورانه

درباره‌ی عصر امین کارآفرین

سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین در
کسب‌وکارهای فناورانه

عصر امین کارآفرین
عصر امین کارآفرین، یکی از شرکت‌های بانک کارآفرین است که با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم از سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارزش‌آفرینی فعالیت می‌کند.
حوزه‌ی فعالیت ما سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه به منظور کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی در راستای کاربرد نوآرانه‌ی فناوری است.

گستره‌ی فعالیت ما برای خلق فرصت‌های ارزش‌آفرین در این شرکت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایده‌های فناورانه، کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تا کسب‌وکارهای بلوغ‌یافته و شرکت‌های فناورانه‌ی حاضر در بورس اوراق بهادار را در بر می‌گیرد.

ارزش‌آفرینی از نظر ما یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج. 


بیشتر بدانید

عصر امین کارآفرین
عصر امین کارآفرین، یکی از شرکت‌های بانک کارآفرین است که با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم از سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارزش‌آفرینی فعالیت می‌کند.
حوزه‌ی فعالیت ما سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه به منظور کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی در راستای کاربرد نوآرانه‌ی فناوری است.

گستره‌ی فعالیت ما برای خلق فرصت‌های ارزش‌آفرین در این شرکت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایده‌های فناورانه، کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تا کسب‌وکارهای بلوغ‌یافته و شرکت‌های فناورانه‌ی حاضر در بورس اوراق بهادار را در بر می‌گیرد.

ارزش‌آفرینی از نظر ما یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.بیشتر بدانید

عصر امین کارآفرین

خلق ارزش
در زیست‌بوم فناوری


سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارزش‌آفرین در کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کمک به رشد و بالندگی کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.

 

 


بیشتر بدانید

عصر امین کارآفرین
عصر امین کارآفرین

عصر امین کارآفرین

خلق ارزش در زیست‌بوم فناوری


سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارزش‌آفرین در کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کمک به رشد و بالندگی کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.

بیشتر بدانید