شروع
همکاری و سرمایه‌گذاری


صاحبان کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با تکمیل اطلاعات زیر می‌توانند برای شروع همکاری اقدام نمایند.


فرم درخواست سرمایه‌گذاری


فایل‌های مورد پذیرش: pdf, doc, docx, pptx, حداکثر. حجم فایل: 2 GB.
فایل‌های مورد پذیرش: pdf, doc, docx, pptx, حداکثر. حجم فایل: 2 GB.
فایل‌های مورد پذیرش: pdf, doc, docx, pptx, حداکثر. حجم فایل: 2 GB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .