درباره‌ی عصر امین کارآفرین


سرمایه‌گذاری هوشمندانه با هدف کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی

درباره‌ی عصر امین کارآفرین


سرمایه‌گذاری هوشمندانه با هدف کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی


سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین


خلق ارزش
در زیست‌بوم فناوری


ما به دنبال راهکارهای هوشمندانه به منظور سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارزش‌آفرین در کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کمک به رشد و بالندگی کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی هستیم.

ارزش‌آفرینی از نظر ما در عصر امین کارآفرین یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.

سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین


خلق ارزش
در زیست‌بوم فناوری


ما به دنبال راهکارهای هوشمندانه به منظور سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارزش‌آفرین در کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کمک به رشد و بالندگی کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی هستیم.

ارزش‌آفرینی از نظر ما در عصر امین کارآفرین یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.

سرمایه‌گذاری هوشمندانه

سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناورانه


عصر امین کارآفرین، یکی از شرکت‌های بانک کارآفرین است که با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم از سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارزش‌آفرینی فعالیت می‌کند.
حوزه‌ی فعالیت ما سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه به منظور کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی در راستای کاربرد نوآرانه‌ی فناوری است.

گستره‌ی فعالیت شرکت عصر امین کارآفرین برای خلق فرصت‌های ارزش‌آفرین، از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایده‌های فناورانه و دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تا کسب‌وکارهای بلوغ‌یافته و شرکت‌های فناورانه‌ی حاضر در بورس اوراق بهادار را در بر می‌گیرد.

ارزش‌آفرینی از نظر ما در عصر امین کارآفرین یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی دانش‌بنیان و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.

تیم مدیریت
عصر امین کارآفرین

هادی شیرسوار

رییس هیئت مدیره


سیدصابر امامی

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


سیدعلی هاشمی‌اقدم

عضو هیئت مدیره


هادی شیرسوار

رییس هیئت مدیره


سیدصابر امامی

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


سیدعلی هاشمی‌اقدم

عضو هیئت مدیره