معرفی شرکت
عصر امین کارآفرین


هلدینگ سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خدمات مالی با هدف کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی

معرفی شرکت
عصر امین کارآفرین


هلدینگ سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خدمات مالی با هدف کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی


سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین


خلق ارزش
در زیست‌بوم فناوری


ما به دنبال راهکارهای هوشمندانه به منظور سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارزش‌آفرین در کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کمک به رشد و بالندگی کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی هستیم.

ارزش‌آفرینی از نظر ما در عصر امین کارآفرین یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.

سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین


خلق ارزش
در زیست‌بوم فناوری


ما به دنبال راهکارهای هوشمندانه به منظور سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارزش‌آفرین در کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کمک به رشد و بالندگی کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی هستیم.

ارزش‌آفرینی از نظر ما در عصر امین کارآفرین یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.

سرمایه‌گذاری هوشمندانه

سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناورانه


عصر امین کارآفرین، یکی از شرکت‌های بانک کارآفرین است که با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم از سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارزش‌آفرینی فعالیت می‌کند.
حوزه‌ی فعالیت ما سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه به منظور کمک به ایجاد و رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی در راستای کاربرد نوآرانه‌ی فناوری است.

گستره‌ی فعالیت شرکت عصر امین کارآفرین برای خلق فرصت‌های ارزش‌آفرین، از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایده‌های فناورانه و دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تا کسب‌وکارهای بلوغ‌یافته و شرکت‌های فناورانه‌ی حاضر در بورس اوراق بهادار را در بر می‌گیرد.

ارزش‌آفرینی از نظر ما در عصر امین کارآفرین یعنی ایجاد فضا، امکانات و بستری مناسب به منظور رشد کسب‌وکارهای فناورانه‌ی دانش‌بنیان و تعالی آن‌ها در بازارهای رقابتی داخل و خارج.

تیم مدیریت
عصر امین کارآفرین

هادی شیرسوار

رییس هیئت مدیره


سیدصابر امامی

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


مرتضی امینی

عضو هیئت مدیره


سیدعلی هاشمی‌اقدم

قائم‌مقام مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره


هادی شیرسوار

رییس هیئت مدیره


سیدصابر امامی

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


مرتضی امینی

عضو هیئت مدیره


سیدعلی هاشمی‌اقدم

قائم‌مقام مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره


ماموریت

عصر امین کارآفرین

عصر امین کارآفرین یک هلدینگ سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خدمات مالی است. ما با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در کسب‌و کارهای فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان در زنجیره‌ی ارزش صنعت و نواحی مجاور آن و طراحی مسیر رشد و توسعه به خلق ارزش در گروه بانک کارآفرین می‌پردازیم. عصر امین کارآفرین به وسیله‌ی طراحی شبکه‌ی ارتباطی یکپارچه با صاحبان ایده، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فناورپایه، نوآور و دانش‌بنیان کوچک و متوسط در کشور ایران و همسایگان ایران، به دنبال بهم‌رسانی هوشمند، ایده‌یابی، ارزیابی، سرمایه‌گذاری هوشمند، طراحی مسیر رشد، پشتیبانی در مسیر رشد و خلق ارزش پایدار است. ما در تلاشیم تا از این منظر در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان و تحول دیجیتال در کشور پیشرو و موثر باشیم.

برند عصر امین کارآفرین

آرمان

یکی از 3 هلدینگ برتر سرمایه‌گذاری فناورپایه، نوآورانه و دانش‌بنیان در صنعت خدمات مالی از منظر ارزش سبد کسب‌وکار در کشور جمهوری اسلامی ایران

اهداف

- توسعه‌ی بهینه‌ی سبد کسب‌وکار، ارتقای بهره‌وری و افزایش ارزش سبد دارایی‌ها
- استقرار نظام مادری مطلوب
- توسعه‌ی مستمر هم‌افزایی‌های درون گروهی
- توسعه‌ی شبکه‌ی کسب‌وکار و بهم‌رسانی بنگاه‌های بزرگ با استارت‌آپ‌ها
- حضور موثر، ارزش‌آفرین و هوشمند در بازار سرمایه

ارزش‌ها

عمل‌گرایی: عزم راسخ برای تحقق اهداف؛ تاکید بر کسب نتیجه در فرآیندهای داخلی؛ تلاش در جهت تامین منافع و جلب رضایت سهامداران و سایر ذی‌نفعان
ارز ش‌آفرینی: خلق ارزش به عنوان فلسفه‌ی محوری؛ عمل‌گرایی در خلق ارزش؛ ارز ش‌آفرینی مسئولانه
کیفیت‌گرایی: تعالی در عملیات؛ کسب جایگاه ممتاز و پیشتاز کیفی در ذهن مشتریان؛ اشتهار به کیفیت در خدمات
کاوش‌گری: اهتمام به نوآوری و یافتن فرصت‌های نو برای توسعه؛ تشویق نگرش نقادانه؛ رویکرد فعالانه در مواجهه با فرصت‌ها و ایده‌ها
هم‌آفرینی: توجه به شبکه ‌یهمکاران برو ن‌سازمانی و درون‌سازمانی؛ برقراری ارتباط پایدار با ذی‌نفعان؛ مسئولیت‌پذیری در قبال محیط

نقشه‌ی راهبردی عصر امین کارآفرین

Pages from 3.Mission Statement asr.pdf