1401/11/19

برگزاری جلسات مصاحبه پذیرش داوطلبان دوره DBA فین‌تک

جلسات مصاحبه پذیرش متقاضیان اولین دوره آموزشی DBA فین‌تک در دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی عصر امین کارآفرین، جلسات مصاحبه از متقاضیان اولین […]
1401/11/05

گزارش تصویری رونمایی از اولین دوره آموزشی DBA فین تک

مراسم رونمایی از اولین دوره آموزشی DBA با گرایش فناوری‌های مالی (فین‌تک) چهارم بهمن ماه با حضور دکتر سید صابر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین، […]
1401/11/05

برگزاری مراسم رونمایی از اولین دوره آموزشی DBA با گرایش فناوری‌های مالی

مراسم رونمایی از اولین دوره آموزشی DBA با گرایش فناوری‌های مالی (فین‌تک) چهارم بهمن ماه با حضور دکتر سید صابر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین، […]