1402/12/26
وضعیت فین‌تک در سال 2023

وضعیت فین‌تک در سال 2023

عصر امین کارآفرین: در این گزارش خلاصه‌ای از داده‌ها و تجزیه و تحلیل جهانی در مورد معامله، تامین مالی، و خروج توسط شرکت‌های فین‌تک بازار خصوصی […]