10 روند برتر فناوری در سال 2023

10 روند برتر فناوری در سال 2023

عصر امین کارآفرین: بسیاری از رهبران کسب و کار انتظار رشد کسب و کار خود پس از پاندمی کرونا را داشته‌اند. اما اکنون با رکود، و بحران‌هایی در حوزه زنجیره تامین و نیروی انسانی مواجه شده‌اند. با وجود نامشخص بودن آینده کسب و کارها مدیران آن‌ها میبایست به چشم‌انداز استراتژیکی که برای خود تعریف می‌کنند، متعهد باشند.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: