10 روند برتر بانکداری در سال 2023

10 روند برتر بانکداری در سال 2023

ترندهای فین‌تک در سال 2023

عصر امین کارآفرین: معادلات نشان می‌دهد که ترکیبی از نیروهای تثبیت شده و تحولات اخیر در حال تغییر شکل بانکداری است. در طول 17 سال گذشته، نرخ‌های بهره پایین به عنوان یک انفجار بزرگ در بانکداری عمل کرده است. این نرخ‌ها معادله اساسی صنعت (که سپرده‌ها قدرت وام دهی را افزایش می‌دهند) را در هم شکستند. در تمام این مدت، پول عملاً برای بانک‌ها ارزش بسیار کمی داشته است.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: