گزارش تصویری رونمایی از اولین دوره آموزشی DBA فین تک