گزارش تصویری حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین

کتاب مروری بر ریسک‌های مشتریان و رویکردهای نظارتی نوظهور
معرفی یک کتاب: مروری بر ریسک‌های مشتریان و رویکردهای نظارتی نوظهور
1402/07/04
حضور رضا توکلی در بیست و سومین صبح فناوری عصر امین کارآفرین
حضور رضا توکلی در بیست و چهارمین صبح فناوری
1402/07/07