گزارش تصویری انتصاب اعضای جدید هیت مدیره شرکت ثروت ستارگان

اعضای جدید هیت مدیره شرکت ثروت ستارگان منصوب شدند
1401/03/23
سیدصابر امامی
پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی
1401/03/28