گزارش تصویری امضا تفاهم نامه فی مابین بانک کارآفرین و دانشگاه تهران با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین

آغاز همکاری بانک کارآفرین و دانشگاه تهران با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین
1401/05/17
حضور سعید بداغی در اولین صبح فناوری
1401/06/01