گزارش تصویری آیین بزرگداشت روز زن

جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین برگزار شد
جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین برگزار شد
1402/10/17
سی‌امین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور مهندس محمدرضا خورسندی، رییس هیات مدیره بانک کارآفرین عصر امین کارآفرین
حضور محمدرضا خورسندی در سی‌امین صبح فناوری
1402/11/04