وضعیت فین‌تک در سال 2023

وضعیت فین‌تک در سال 2023

وضعیت فین‌تک در سال 2023

عصر امین کارآفرین: در این گزارش خلاصه‌ای از داده‌ها و تجزیه و تحلیل جهانی در مورد معامله، تامین مالی، و خروج توسط شرکت‌های فین‌تک بازار خصوصی و به طور کلی وضعیت جهانی فین‌تک در سال 2023 را مطالعه خواهید کرد.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: