تجلیل و معارفه مدیران توسعه سازمان و تحقیق و توسعه بازار عصر امین کارآفرین

گزارش تصویری حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
1402/05/03
حضور میثم عسگری در هفدهمین صبح فناوری
1402/05/04