فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) در دنیای واقعی

فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) در دنیای واقعی

عصر امین کارآفرین: نظرسنجی ISSA با عنوان «فناوری دفتر کل توزیع‌شده در دنیای واقعی»، درک این فناوری را آسان‌‌تر کرده است. گزارش حاضر با پشتیبانی موسسات تحقیقاتی همچون Accenture, Broadridge   VMWareو کمپین ISSA در سال 2022 (که توسط موسسه ValueExchange اداره می‌شود) تهیه شده است.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: