عضو جدید هیات مدیره عصر امین کارآفرین منصوب شد

عضو جدید هیات مدیره عصر امین کارآفرین منصوب شد

مرتضی امینی

مراسم معارفه عضو جدید هیات مدیره عصر امین کارآفرین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس مرتضی امینی به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت عصر امین کارآفرین منصوب گردید.

گفتنی است؛ وی دارای سوابق ارزشمندی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مالی است.