طلوع بانکداری در عصر پسادیجیتال

طلوع بانکداری در عصر پسادیجیتال

فناوری به سرعت در حال تغییر است. حتا گاهی بدون این که از آن آگاه باشیم، این تغییرات به سرعت در حال وقوع است. اگر چه امروز ماشین‌های خودران که رانندگی را برای ما ایمن‌تر و آسان‌تر از همیشه می‌کنند، فراگیر نشده‌اند؛ اما به همان اندازه که فناوری خودرو تجربه رانندگی ایمن را به ما می‌دهد نوآوری بانک‌ها نیز چنین نقشی را ایفا می‌کنند.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: