ساختارشکنی GAFA در بانکداری سنتی

ساختارشکنی GAFA در بانکداری سنتی

عصر امین کارآفرین: ساختارشکنی به معنای ایجاد یک فرآیند یا رویداد جدید کاملا متفاوت با فرآیندهای پیشین می‌باشد. هنگامی‌که برای اولین بار در مورد آمازون کیندل صحبت به‌میان آمد، آیا می‌توانستیم ساختارشکنی که این خدمت در کل این صنعت به وجود می‌آورد را پیش‌بینی کنیم؟

صنعت بانکداری نیز در پرتگاه ساختارشکنی مشابهی ایستاده است. این امر در حالی است که این صنعت طوفان‌های زیادی را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است.

برای مطالعه متن کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: