دریافت گواهی تعالی منابع انسانی توسط عصر امین کارآفرین

دریافت گواهی تعالی منابع انسانی توسط عصر امین کارآفرین

دریافت گواهی تعالی منابع انسانی توسط عصر امین کارآفرین

گواهی تعالی منابع انسانی به شرکت عصر امین کارآفرین اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عصر امین کارآفرین، گواهی چهاردهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی به منظور ایجاد فضای رقابتی، شناخت نقاط قوت و قابل بهبود، و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق، از سوی انجمن منابع انسانی ایران به این شرکت اهدا شد.

دریافت گواهی تعالی منابع انسانی توسط عصر امین کارآفرین

الگوی تعالی منابع انسانی با بهره‌گیری از تجارب یازده دوره برگزاری جایزه ملّی تعالی منابع انسانی در كشور، بازخورد حاصل از نظرات دریافت شده‌ از ارزیابان جایزه و سازمان‌های حاضر در جایزه ملّی تعالی منابع انسانی، ویرایش‌های قبلی الگوی تعالی منابع انسانی تدوین شده است.

لازم به ذکر است که پیش از این در دی ماه گذشته، جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت عصر امین کارآفرین و ارزیابان این جایزه برگزار و شاخص‌های مهم جایزه ملی تعالی منابع انسانی در حوزه‌های گفته شده، ارزیابی گردید.

دریافت تندیس تعالی منابع انسانی توسط عصر امین کارآفرین