حضور مدیرعامل عصر امین کارآفرین در پنجمین رویداد تخصصی گراف دی

حضور مدیرعامل عصر امین کارآفرین در پنجمین رویداد تخصصی گراف دی

حضور سیدصابر امایم مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین در پنجمین رویداد تخصصی گراف دی

دکتر سیدصابر امامی به عنوان مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین در پنجمین رویداد تخصصی گراف دی حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی عصر امین کارآفرین، پنجمین رویداد گراف دی با موضوع «وجهه سازمانی» در دوبخش کارگاه‌های آموزشی و برگزاری مراسم رویداد، با حضور استادان برجسته ارتباطات و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد.

در این رویداد موضوعاتی چون مدیریت هوش مصنوعی در وجهه سازمانی نقش شبکه‌های اجتماعی در مدیریت وجهه سازمانی، مدیریت بحران و تاثیر آن بر وجهه سازمانی و تجربه‌های سنتی موجود در مدیریت وجهه سازمانی در قالب انتقال تجربه فعالان این بخش، ارایه شد.

حضور سیدصابر امایم مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین در پنجمین رویداد تخصصی گراف دی

دکتر سیدصابر امامی، مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین ضمن حضور در این رویداد با تاکید بر توسعه زیست بوم نوآورانه اظهار داشت:‌ ارتقای وجهه سازمانی هر شرکت حاصل تعامل سازنده، پویا و هدفمند تمام افراد و ارکان سازمان با محیط بیرونی است.

گفتنی است، در این رویداد همچنین موضوع «راهبردهای موفق در مدیریت شهرت برند، تجربه مدیران عامل و روابط عمومی‌ها» در قالب پنل میان صاحب‌نظران و فعالان موفق در این حوزه بررسی شد.