شاهین کریم‌زاده: نگاه بنگاه‌داری برای موفقیت صنعت فین‌تک ضروری است / عصر امین کارآفرین
نگاه بنگاه‌داری برای موفقیت صنعت فین‌تک ضروری است
1402/08/08
حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
1402/08/16