تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان

تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان

تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان

تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان برگزار شد.

به گزارش عصر امین کارآفرین، طی مراسمی با حضورحسین اسلامی رئیس هیات مدیره مدیریت ثروت ستارگان، حمید نصیری مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید صابر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین ضمن قدردانی و تشکر از زحمات علی اخوان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تقدیرگردید وهمچنین سجاد بن سعید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره این شرکت منصوب شدند.

تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان

شایان ذکر است سجاد بن سعید  پیش از این معاون مالی و اداری و معاون امور شرکت های موسسه دانش بنیان برکت را در رزومه خود دارد.