برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین

برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین

برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در عصر امین کارآفرین

جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت عصر امین کارآفرین و ارزیابان این جایزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی عصر امین کارآفرین، جلسه‌ی جایزه ملی تعالی سازمانی به منظور ایجاد فضای رقابتی، شناخت نقاط قوت و قابل بهبود، و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق، برگزار گردید.

در این جلسه موارد و شاخص‌های مهم جایزه ملی تعالی سازمانی در حوزه‌های گفته شده، ارزیابی گردید.

الگوی تعالی سازمانی با بهره‌گیری از تجارب یازده دوره برگزاری جایزه ملّی تعالی سازمانی در كشور، بازخورد حاصل از نظرات دریافت شده‌ از ارزیابان جایزه و سازمان‌های حاضر در جایزه ملّی تعالی سازمانی، ویرایش‌های قبلی الگوی تعالی سازمانی و ویرایش 2013 مدل  EFQM تدوین شده است.لازم به ذکر است که نتایج ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی توسط سازمان مدیریت صنعتی در هفته اول اسفند هرسال اعلام می‌شود.