امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

امضای تفاهم‌نامه بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت عصر امین کارآفرین مرکز گسترش فناوری اطلاعات با موضوع هم‌افزایی فناورانه و توسعه کسب‌وکار با توجه به ظرفیت‌های طرفین امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عصرامین کارآفرین، این تفاهم‌نامه با حضور سیدصابر امامی مدیرعامل و نایب رییس هیات و مدیره سیدعلی هاشمی اقدم عضو هیات مدیره از شرکت عصرامین کارآفرین و حسین مهویدی مدیرعامل و نایب رییس هیات و محسن عسگری عضو هیات مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات به امضا رسید.