تقدیر از عصر امین کارآفرین در اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی

تقدیر از عصر امین کارآفرین در اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی

اعطا تندیس ششمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی به عصر امین کارآفرین

تندیس ششمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی به شرکت عصر امین کارآفرین اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی عصر امین کارآفرین، ششمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی دوشنبه سوم مهرماه برگزار گردید. در این رویداد ضمن تقدیر از شرکت عصر امین کارآفرین، تندیس این رویداد نیز به این شرکت اهدا گردید.

اعطا تندیس ششمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی به عصر امین کارآفرین

لازم به ذکر است، این اجلاس با هدف جلب توجه سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارآفرینان به اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی و با راهبردهای تامین سلامت غذایی و دارویی و حفظ محیط زیست و به منظور ارایه مدل مناسب مسئولیت اجتماعی در مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما و با مشارکت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و … به عنوان حامی برگزار گردید.