اعضای جدید هیت مدیره شرکت ثروت ستارگان منصوب شدند

اعضای جدید هیت مدیره شرکت ثروت ستارگان منصوب شدند

با حکم مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین، آقایان طباطبایی نسب و شبیری به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت ثروت ستارگان منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت عصر امین کارآفرین، روز گذشته طی مراسمی آقایان طباطبایی نسب و شبیری به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت ثروت ستارگان منصوب شدند.

این مراسم که با حضور دکتر سید صابر امامی؛ مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین، مهندس اسلامی مدیرعامل هلدینگ نگاه کارآفرین، مهندس هاشمی اقدم عضو هیات مدیره شرکت عصر امین کارآفرین و تنی چند از معاونین و مدیران در محل شرکت مدیریت ثروت ستارگان برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات دکتر نظری عضو سابق هیات مدیره این شرکت در زمان تصدی گری، مهندس طباطبائی نسب و مهندس شبیری به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت مدیریت ثروت ستارگان معرفی شدند.

سیدصابر امامی؛ مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده در دوره حضور ایشان در شرکت مدیریت ثروت ستارگان، گفت: در سال جاری با عنایت به رویکرد بانک کارآفرین مبنی بر تقویت و رشد حمایت و سرمایه گذاری از کسب و کار های فناورانه همگی می‌بایست تلاش نماییم تا مسیر رو به رشد مجموعه ثروت ستارگان که مدتی متوقف و یا به کُندی حرکت می‌کرد با سرعت بسیار بالایی مجدد مسیر خود را ادامه دهد تا به اهدافی که برنامه ریزی شده است به دست یابیم.