آﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ در آﺳﯿﺎ

آﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ در آﺳﯿﺎ

آسیا موتور رشد مصرف در جهان است. اگر از آمارها و ارقام بازار مصرف در بازار آسیا غافل شویم، نیمی از تصویر جهان از بین خواهد رفت. این بازار آن قدر بزرگ است که برآورد می‌شود در دهه‌ی آینده یک فرصت رشد 10 تریلیون دلاری داشته باشد. در واقع بازارهای مصرف آسیا با زوایای رشد جدیدی مواجه هستند که فرصت‌هایی را برای فعالان خدمات مالی ایجاد کرده‌اند. بنابراین بازیگران خدمات مالی در آسیا می‌بایست نحوه ترسیم مجدد نقشه‌ها و الگوریتم‌های مصرف‌کنندگان خود را در نظر بگیرند.

برای مطالعه متن کامل گزارش فایل زیر را دانلود کنید: