آینده پرداخت‌ها در اقتصاد اروپا مبتنی بر DLT

آینده پرداخت‌ها در اقتصاد اروپا مبتنی بر DLT

عصر امین کارآفرین: فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) این پتانسیل را دارد که چالش‌های صنعتی طولانی‌مدت و اصطکاک‌ها را برطرف کند، اعتماد ایجاد کند و ارزش جدیدی را در بین مشاغل و صنایع باز کند. این فناوری امکان تمرکززدایی، تغییرناپذیری داده‌ها، شفافیت و اتوماسیون فرآیندهای تجاری را فراهم می‌کند. بنابراین، موارد استفاده زیادی از انرژی و تولید گرفته تا تحرک و تدارکات را ایجاد می‌کند.

برای مطالعه متن کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: