سامانه‌ی کارن کراد 


کارن کراد کارگزار رسمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری تحت نظارت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

سامانه‌ی کارن کراد


کارن کراد کارگزار رسمی تامین مالی و سرمایه‌گذاری تحت نظارت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

سامانه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن

شرکت‌های سرمایه‌گذار همواره به عنوان حامی استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند نقش موثری در توسعه‌ی زیست‌بوم نوآوری بازی کنند. استارت‌آپ‌ها همواره به دنبال سرمایه‌گذارانی هستند که علاوه بر تامین سرمایه‌ی مورد نیاز، بتوانند از شبکه‌ی ارتباطی سرمایه‌گذار هم استفاده کنند. عصر امین کارآفرین به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار نقش مهمی در حمایت از استارت‌آپ‌ها از جمله کارن کراد دارد که تضمین‌کننده‌ی فعالیت شرکت خواهدبود.

علی عمیدی

مدیر عامل

معرفی شرکت

سامانه‌ی تامین مالی جمعی و سرمایه‌گذاری کارن، نخستین کارگزار رسمی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تحت حمایت و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که برای اولین بار در کشور، مجوز تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشارکت را از فرابورس اخذ کرد.
هدف کارن کراد، تسهیل ارتباط میان استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر حقیقی و حقوقی است. در این سامانه سرمایه‌گذاران می‌توانند فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری را بررسی کنند.