1402/08/14

حضور علی اصغر تقوی در بیست و هفتمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و هفتمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر علی اصغر تقوی، معاون فناوری اطلاعات بانک کارآفرین به میزبانی «عصر امین […]
1402/07/30

حضور فرهاد اینالویی در بیست و ششمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و ششمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر فرهاد اینالویی، معاون اسبق بانک ایران زمین به میزبانی «عصر امین کارآفرین» […]
1402/07/20

حضور محسن یوسف‌پور در بیست و پنجمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و پنجمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر محسن یوسف‌پور، مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در […]
1402/07/07

حضور رضا توکلی در بیست و چهارمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و چهارمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر رضا توکلی به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در تاریخ 5 مهرماه برگزار […]
1402/06/26

حضور جعفر ناییج حقیقی در بیست و سومین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و سومین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر جعفر ناییج حقیقی به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در تاریخ 22 شهریورماه […]
1402/06/11

حضور مصطفی درجزی در بیست و دومین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و دومین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور مهندس مصطفی درجزی به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در تاریخ 1 شهریورماه برگزار […]
1402/06/06

حضور محمدصادق کریمی در بیست و یکمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیست و یکمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر محمدصادق کریمی به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در تاریخ 1 شهریورماه برگزار […]
1402/05/29

حضور علی چهارلنگی در بیستمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: بیستمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر علی چهارلنگی به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در تاریخ 25 مردادماه برگزار شد. در […]
1402/05/22

حضور آزاد معروفی در نوزدهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: نوزدهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور مهندس آزاد معروفی به میزبانی «عصر امین کارآفرین» در تاریخ 18 مردادماه برگزار شد. در […]