1401-10-26

حضور صادق فرامرزی در چهاردهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: چهاردهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر صادق فرامرزی به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 1 دی ماه برگزار شد. […]
1401-09-29

حضور مجتبی رضاخواه در سیزدهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: سیزدهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر مجتبی رضاخواه به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 28 آذر ماه برگزار کردید. […]
1401-09-16

حضور محمد فرجود در دوازدهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: دوازدهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر محمد فرجود به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 15 آذر ماه برگزار کردید. […]
1401-09-14

حضور ولی‌الله فاطمی اردکانی در یازدهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: یازدهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر ولی‌الله فاطمی اردکانی به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 14 آذر ماه برگزار […]
1401-09-02

حضور میثم فدایی واحد در دهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: دهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر میثم فدایی واحد به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 22 آبان ماه برگزار […]
1401-08-04

حضور شهاب جوانمردی در نهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: نهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر شهاب جوانمردی به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 4 آبان ماه برگزار کردید. […]
1401-07-12

حضور علی مهدوی پارسا در هشتمین صبح فناوری

هشتمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر علی مهدوی پارسا به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 11 مهرماه برگزار کردید. در این جلسه […]
1401-06-30

حضور حسین اسلامی در هفتمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: هفتمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور مهندس حسین اسلامی به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 29 شهریورماه برگزار کردید. در […]
1401-06-16

حضور علی حکیم جوادی در ششمین صبح فناوری

ششمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر علی حکیم جوادی به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 15 شهریورماه برگزار کردید. در این جلسه […]