پرتفوی عصر امین 


آشنایی با تعدادی از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای برجسته‌ای که عصر امین کارآفرین روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است.