گزارش تصویری هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال

نشان عالی مدیر سال به سیدصابر امامی مدیرعامل عصر امین کارآفرین رسید
اهدای نشان ملی مدیر سال به عصر امین کارآفرین
1402/09/14
کتاب های فین تک عصر امین کارآفرین
نسخه الکترونیک مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره بانک جهانی منتشر شد
1402/09/14