گزارش تصویری نمایشگاه جیتکس گلوبال 2023

گزارش تصویری نمایشگاه اکسپند نورث استار 2023 عصر امین کارآفرین
گزارش تصویری نمایشگاه اکسپند نورث استار 2023
1402/07/29
حضور فرهاد اینالویی در بیست و ششمین صبح فناوری عصر امین کارآفرین
حضور فرهاد اینالویی در بیست و ششمین صبح فناوری
1402/07/30