گزارش تصویری مراسم تجلیل از اعضای هیات مدیره ثروت ستارگان

گزارش تصویری حضور اعضای هیات مدیره و مدیران عصر امین کارآفرین در نمایشگاه اینوتکس
حضور اعضای هیات مدیره و مدیران عصر امین کارآفرین در نمایشگاه اینوتکس
1402/02/20
گزارش تصویری مجمع عمومی شرکت مدیریت ثروت ستارگان
1402/02/29