گزارش تصویری حضور مدیرعامل عصر امین کارآفرین در پنجمین رویداد تخصصی گراف دی

کاربرد داده کاوی در حوزه مالی
کاربرد داده کاوی در حوزه مالی
1402/08/22
مرتضی امینی
عضو جدید هیات مدیره عصر امین کارآفرین منصوب شد
1402/08/30