گزارش تصویری حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین

حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات در عصر امین کارآفرین
1402/05/02
تجلیل و معارفه مدیران توسعه سازمان و تحقیق و توسعه بازار عصر امین کارآفرین
1402/05/03