گزارش تصویری بازدید اعضای هیات مدیره عصر امین کارآفرین از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی