گزارش تصویری اولین دوره کارآموزی عصر امین کارآفرین

دکتر صادق فرامرزی صبح فناوری
حضور صادق فرامرزی در چهاردهمین صبح فناوری
1401/10/26
اولین دوره کارآموزی عصر امین کارآفرین
اولین دوره کارآموزی عصر امین کارآفرین برگزار شد
1401/10/26