گزارش تصویری آیین تکریم از مدیر ارتباطات عصر امین کارآفرین

آیین تکریم از مدیر ارتباطات عصر امین کارآفرین برگزار شد
1401/06/16
مهندس حسین اسلامی
حضور حسین اسلامی در هفتمین صبح فناوری
1401/06/30