كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی منتشر شد

كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی منتشر شد

كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی

کتاب فناوری دیجیتال و آینده خدمات مالی از مجموعه کتاب‌های فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین كارآفرین منتشر شد.

در ادامه ایفای نقش شرکت عصر امین کارآفرین در توسعه زیست‌بوم علمی فین‌تک، این شركت در سال 1402 اقدام به ترجمه و انتشار مجموعه‌ای هفت جلدی تحت عنوان «فناوری‌های مالی از پنجره عصر امین كارآفرین» كرده است.

این مجموعه گزیده‌ای از برترین تالیفات بانک جهانی در سال‌های اخیر و نگاهی جامع و آماری درخصوص فناوری‌های مالی و چالش‌های پیرامون این صنعت در سطح جهان است. این مجموعه با مقدمه‌ای از اساتید و فعالان مطرح در صنعت مالی و فناوری كشور و با حمایت شركت عصرامین كارآفرین توسط انتشارات «به‌پویش» چاپ و منتشر شده است.

كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی

كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی

پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نزدیک سازمان‌ها، سیستم‌های مالی و حسابداری خود را بر روی این شبکه‌ها قرار دهند و از روش‌های سنتی حسابداری فاصله بگیرند. حسابرسان نیز فارغ از روش‌های انجام حسابرسی، لاجرم ناچار خواهند بود تا خود را با تغییرات همسو ساخته و روش های حسابرسی و خدمات اعتباردهی خود را متناسب با این تحولات تعدیل نمایند.

در كتاب فناوری مالی و آینده خدمات مالی سعی شده تا با دیدگاهی آینده پژوهانه به معرفی و شناخت فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت مالی پرداخته شود.

این کتاب توسط بانک جهانی تدوین شده و توسط امیرحسین وطن‌دوست،علی طاهرپور و مسعود صنعتگر قوچانی به فارسی ترجمه شده و با مقدمه‌ای از دكتر هاشم آقازاده رییس دانشكده تجارت و مالیه دانشگاه تهران توسط انتشارات به پویش منتشر شده است.

  • پدید آورنده : بانک جهانی
  • عنوان انگلیسی كتاب: Fintech and the Future of Finance
  • مترجمین: امیرحسین وطن‌دوست،علی طاهرپور و مسعود صنعتگر قوچانی
  • با مقدمه‌ای از: دكتر هاشم آقازاده رییس دانشكده تجارت و مالیه دانشگاه تهران