حضور میثم فدایی واحد در دهمین صبح فناوری

حضور میثم فدایی واحد در دهمین صبح فناوری

میثم فدایی واحد در دهمین صبح فناوری

عصر امین کارآفرین: دهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر میثم فدایی واحد به میزبانی “عصر امین کارآفرین” در تاریخ 22 آبان ماه برگزار کردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر میثم فدایی واحد به بیان تجربیات خود در حوزه‌ی “سرمایه‌گذاری بر روی کسب و کارهای نوپا” پرداختند.

برای مطالعه متن گفت‌وگوی دکتر فدایی واحد می‌توانید فایل زیر را دانلود کنید: