تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان
تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان
1402/07/14
علی دهقانی: برند کارفرما نقشی کلیدی در جذب و نگهداشت نیروی متخصص دارد
برند کارفرما نقشی کلیدی در جذب و نگهداشت نیروی متخصص دارد
1402/07/20