حضور سرمایه‌گذاران در كنار تیم‌های استارت‌آپی در سالن 4YFN