گزارش تصویری امضا تفاهم نامه فی مابین بانک کارآفرین و دانشگاه تهران با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین
1401/05/17
حضور ناصر حکیمی در دومین صبح فناوری
1401/06/01