حضور سعید بداغی در اولین صبح فناوری

حضور سعید بداغی در اولین صبح فناوری

برخی از آمارها و گزارش‌ها از سال 2017 و 2018 جمع آوری شده‌اند. از چند سال قبل که کشور در حال تلاش بود تا VC یا کارخانه نوآوری بسازد، تجربه‌ای در این حوزه نبود. برای اینکه درک کنیم که در این حوزه چه کار کنیم شروع به مطالعه تطبیقی در سایر کشورها کردیم و سندهایی همچون سند تحول نهادهای مالی را مطالعه و بررسی کردیم. این امر باب ورود ما به حوزه‌های اصلی را پیدا کرد.

دکتر سعید بداغی با حضور در اولین جلسه از سلسله دورهمی‌های صبح فناوری پیرامون تجربیات کشورها در حوزه فین تک همراه با آمار و گزارش‌های جهانی صحبت کرد.

برای مطالعه متن گفت‌وگوی دکتر سعید بداغی می‌توانید فایل زیر را دانلود کنید:

مطالب مرتبط