انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین
انتصاب دکتر یاراحمدی به عنوان مشاور عصر امین کارآفرین
1402/06/25
هاشمی اقدم:‌ «عصرامین کارآفرین» حامی استارتاپ‌های نوپا
«عصر امین کارآفرین» حامی استارت‌آپ‌های نوپا
1402/07/04