حضور اعضای هیات مدیره و مدیران عصر امین کارآفرین در نمایشگاه اینوتکس