گزارش تصویری رونمایی از مجموعه کتاب‌های «فناوری‌های مالی از پنجره بانک جهانی»

شاهین کریم‌زاده: نگاه بنگاه‌داری برای موفقیت صنعت فین‌تک ضروری است / عصر امین کارآفرین
رونمایی از مجموعه کتاب‌های «فناوری‌های مالی از پنجره بانک جهانی»
1402/04/09
عصر امین کارآفرین سومین شرکت سودده بانک کارآفرین
1402/04/12